Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Lördag 18 september, 2021

Sök gestaltutövare

Välj gestaltutövare:

Terapeut
Organisationskonsult

Var i Sverige?Söker du manlig eller kvinnlig utövare?

Man
Kvinna


Har du problem med sökningen eller vill se en lista med ALLA gestaltutövareklicka här!

 


Gestaltutövare i Sverige

Databasen för gestaltutövare är raderad på GestaltinFormation.
Vi hänvisar i stället till webbplatsen för Nätverket Gestalt i Sverige, där du finner aktuella medlemmar i nätverket.

 

Sök grupper

Välj kurskategori:

Personlig utveckl.
Ledarutveckling
Utbildning

Var i Sverige?Vilken typ av grupp?
OBS!
Har du problem med sökningen eller vill se en lista med ALLA aktuella grupperklicka här!

© Lars Berg Egenart 2007-17