Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Måndag 28 november, 2022

 


Gestalt innebär helhet

Allt hänger samman!

Gestaltfilosofins helhetssyn innebär lika mycket ett sätt att leva som det är en arbetsmetod för utveckling och förändring. Här kan du läsa mera om dessa perspektiv.

© Lars Berg Egenart 2007-17