Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Måndag 5 juni, 2023

 

Gestaltutbildningar i Sverige:

Gestalt-Akademin Gestaltakademin i Skandinavien, GA erbjuder 1-, 2- och 4-åriga utbildningar. Våra kurser och utbildningar innehåller möjligheter både för dig som vill fokusera på personlig utveckling och dig som vill tillämpa gestalt i din yrkesroll. Dipl. Gestaltterapeut, 2+2 år är för dig som vill utvecklas till en trygg, kompetent och närvarande Gestaltterapeut och hjälpa andra att växa och leva ett friare liv. Dipl. Lednings- och Organisationsutveckling, 2+2 år är för dig som vill arbeta för effektiva organisationer med plats för människan, i rollen som konsult, ledare eller coach. För dig som vill prova på Gestalt arrangerar GA korta introduktionsdagar och seminarier.

GestaltPartner GestaltPartner AB. 1-, 2- och 3-åriga utbildningar för dig som vill arbeta med ett gestaltiskt arbetsätt i din chefs- ledarskaps- eller konsultroll. För dig som vill diplomeras/certifieras i de olika nivåerna leda individ, leda grupp och leda organisation/företag. För dig som tar ditt ledarskap på allvar och som vill utvecklas både personligt och professionellt. För dig som vill praktisera mellan varje kursvecka i ditt yrkesmässiga sammanhang.

Seán Gaffney : Gestalt at Work Seán Gaffney : Gestalt at Work
Professionell Utveckling för Gestaltutövare (kurser i Sverige och Danmark). Sedan 1996 har dessa kurser bidragit till en vidareutveckling av deltagarnas yrkeskompetens; dels med grupper i allmänhet, dels med individer och grupper i organisationer. Kurserna bygger på en dynamisk blandning av upplevelsebaserad inlärning med didaktiska inslag och praktisk träning, oftast inkluderande ärendehandledning där kursens teori och praktik tillämpas på deltagarnas dagliga arbete.

Gestaltutbildningar i övriga Norden:

GIS-International – Danmark, Finland och Estland.
Norsk Gestaltinstitutt AS – Norge
Nordisk Gestalt Institut – Danmark

© Lars Berg Egenart 2007-17