Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Måndag 5 juni, 2023

 

Gestaltsammanslutningar i Sverige:

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter SAG En svensk yrkesförening med c:a 110 medlemmar. Föreningen arbetar för att utbilda och utveckla sina medlemmar och borgar därmed för en hög yrkesmässig kvalitet på den terapi som medlemmarna erbjuder allmänheten. Föreningen har ett eget "etiskt råd", dit såväl terapeuter som klienter kan vända sig vid oklarheter kring terapeutiska gränser t ex.

FGO - Föreningen Gestalt i Organisation är nätverket för de som diplomerats i Gestalt-Akademin i Skandinaviens 4-åriga organisationslinje eller likvärdig utbildning på gestaltgrund.
Föreningen kommer att:
– vara en mötesplats för "figurer" med den gemensamma bakgrunden att leva och utveckla ett gestaltiskt förhållningssätt i organisationer, som externa konsulter eller interna personalutvecklare ledare m.fl.
– främja Gestalt i ett organisationsperspektiv och medlemmarnas yrkesidentitet
– arrangera och samordna seminarier och workshops.
– samverka med GIS, The Gestalt International Study Center (IAN) m.fl.
Kontaktperson: Marie Söderberg ordforande@fgo.se.

GPS – GestaltPartner Society är en förening vars sammanhang och syfte är:
En mötesplats för ALLA som är intresserade av gestaltiskt ledarskap i företag och organisationer. Vi möts och utbyter erfarenheter!
Kontaktperson: Helena Löwengren helena@gestaltpartner.se.

Gestaltsammanslutningar i övriga Norden:
Gestaltterapeutisk Forum GF. Gestaltterapeutisk Forum grundades 1997 och är tänkt att fungera som paraplyorganisation för gestaltterapeuter i Danmark.
Föreningen har också ambitioner att beskriva, utveckla och förmedla Gestaltterapins teori och praktik.

Internationellt:
European Association for Gestalt Therapy, EAGT – Europa
Association for the Advancement of Gestalt Therapy, AAGT – USA
Gestalt International Study Center, GISC – USA
Gestalt Australia New Zealand, GANZ – Australien
Sydamerika

 

© Lars Berg Egenart 2007-17