Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Måndag 5 juni, 2023

 
Gestalt i Sverige logo

Nätverket Gestalt i Sverige
– för en mänskligare världNätverket Gestalt i Sverige har nu som projekt pågått intensivt sedan hösten 2015 och vi har steg för steg närmat oss ett förverkligande av vår framväxande vision.
Med crowdfundingen under hösten 2016 har vi uppnått vårt budgetmål och beslutet om att fullborda projektet togs i slutet av januari 2017.

Sedan dess har det hänt saker i de arbetsgrupper som jobbar med sajtens tillblivelse:
Parallellt med planerandet av all funktionalitet för webbplattformen, gjord i huvudsak av David Fritsch i samarbete med Lars Berg, har en organisation börjat formas för att förvalta våra intentioner och visionen med Gestalt i Sverige. Per Andersson och Lars Berg har samlat ett gäng erfarna och mediakompetenta gestaltare i ett redaktionsråd och likaledes kompetenta redaktörer för väsentliga intresseområden på sajten är under etablering.

Redaktionsgruppen kommer snart att börja arbeta för att förse sajten med ett levande innehåll och vi välkomnar alla idéer och bidrag från dig som enskild gestaltutövare. Hör av dig till Lars Berg (lars@egenart.info). Vi har fram till sista mars i år (2018) haft en uppladdningsfunktion som tyvärr upphörde i början av april. Vi kommer snarast att ange en ersättningsfunktion för uppladdning av videos.

Känner du dig osäker på vilken utformning eller omfattning dina bidrag kan ha kan du få stöd genom att kontakta redaktionsrådet via Lars Berg <lars@egenart.info> eller Per Andersson <per@mediamentorerna.se>.

Den fullödiga webbplattformen är nu färdig för allmän beskådan:
www.gestaltisverige.se.
Vi kommer nu att jobba vidare med att förnya allt material till sajten.

Vi hoppas att den här rapporten väcker nyfikenhet och entusiasm över alla möjligheter Gestalt i Sverige kommer att ge oss och att du vill bidra med idéer och material till den framväxande plattformen!
Vi hoppas också att du som är gestaltutövare vill vara med som medlem i Gestalt i Sverige och på det viset bidra till vår synlighet och till gestaltutövningens bredd och mångfald.
Mer kommer snart!
________

För dig som inte varit med under processens gång kommer här en rekapitulation:

Ett syfte med webbsidan, initierad av SAG, FGO och GA, är att vi vill visa hur Gestaltutövare runtom i Sverige har en gemensam vision och att vi alla verkar för ett mänskligare samhälle, ja, en mänskligare värld.

Med den designidé som en studerandegrupp från Hyper Island arbetade fram förra året får vi en modern och snygg webbplattform där vi alla har möjlighet att presentera oss. Och att vi där också kan presentera GESTALT på ett sätt som skapar nyfikenhet hos besökarna.

Vi vill åstadkomma detta genom att:
* Bjuda på oss själva och det vi gör för en mänskligare värld.
* Presentera oss som terapeuter, konsulter, ledare, utbildare och människor på ett sätt som inbjuder till nyfikenhet och kontakt.
* Bjuda på digitala upplevelser av gestalt, för att skapa förståelse och nyfikenhet.
* Öppna upp för nya initiativ, nya samarbeten, ny dialog med människor och grupper som vill samma sak.
* Påverka samhällsdebatten genom våra exempel, vårt förhållningssätt och våra metoder, genomförda i viktiga sammanhang som gör skillnad.

Varma hälsningar,
Lars Berg
Redaktör och VD
Nätverket Gestalt i Sverige AB


 

© Lars Berg Egenart 2007-17