Gestalt-Akademin i Skandinavien Seán Gaffney : Gestalt at Work Föreningen Gestalt i Organisation Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter GIS-International

Måndag 5 juni, 2023

 
Beställning av GestaltinFormation Inspirationsguide, våren 2003 - hösten 2016
Alla utgivna nummer av Inspirationsguiden kan beställas mot en kostnad om 25:-/ex. (se nedan).

Skicka exemplar av GestaltinFormation Inspirationsguide nr 28, hösten 2016 till:

Förnamn / Efternamn:

Företag, c/o:

Adress:

Postadress:

Land:

Beställarens e-mailadress:


Inspirationsguide nr 28, hösten 2016
Tema: Respekt, det sista numret av Inspirationsguiden med tillbakablickar på allt som skrivits sedan 2003 och även framåtblickande mot det nya: Gestalt i Sverige.
Jag beställer även:
ex av 2003/1 - Livskvalitet I. (25:-/ex.)
ex av 2003/2 - Livskvalitet II. (25:-/ex.)
ex av 2004/1 - Gestalt i verkligheten. (25:-/ex.)
ex av 2004/2 - Att skapa ett gott liv. (25:-/ex.)
ex av 2005/1 - När allt rasar samman. (25:-/ex.)
2005/2 - Närvaro. (SLUT)
ex av 2006/1 - Nära relationer. (25:-/ex.)
ex av 2006/2 - Kultur och identitet. (25:-/ex.)
ex av 2007/1 - Förändring. (25:-/ex.)
ex av 2007/2 - Vår tids diagnoser. (25:-/ex.)
ex av 2008/1 - Stöd för utveckling. Om gestaltcoaching (25:-/ex.)
ex av 2008/2 - Att vara sig själv – vad innebär det? (25:-/ex.)
ex av 2009/1 - Helhetssyn på hälsa. Om Britt Bragées doktorsavhandling Kroppens mening och en intervju med Bosse Wallbäcks, förvaltningschef på GävleDala Företagshälsa, där man satsat på helhetssyn. (25:-/ex.)
ex av 2009/2 - Människor i utveckling. Om effekterna av ett gestaltiskt arbetssätt i organisationer (25:-/ex.)
ex av 2010/1 - Vad är det i gestaltterapi som läker?. Samtal med fyra gestaltterapeuter om vad det är som är läkande med det gestaltterapeutiska arbetssättet (25:-/ex.)
ex av 2010/2 - Kultur och Natur. Framgångsrika företagskulturer och Naturens läkande kraft (25:-/ex.)
ex av 2011/1 - Att ta steget vidare. Om svårigheten med att ta nya steg i livet och gestaltterapins möjligheter att nå ut med sitt budskap genom forskning (25:-/ex.)
ex av 2011/2 - Sårbarhet. En diskussion med tre chefer och ledarskapsutvecklare om fenomenet sårbarhet i arbetslivet. Dessutom en artikel om hur vi kan hantera vår sårbarhet när vi upplever oss extra känsliga. (25:-/ex.)
ex av 2012/1 - Språk och verklighet. Om språkets betydelse för att förstå verkligheten; referat av ett gestaltforskningsseminarium och en intervju med en konfliktbehandlare, om omedvetet språkbruk som bakgrund till konflikter. (25:-/ex.)
ex av 2012/2 - Kroppen som redskap för kontakt. Om kroppen utifrån och inifrån, om kroppsrörelse och kontakt och om röst och sång i gestaltterapi. (25:-/ex.)
ex av 2013/1 - Mångfald och samhörighet. 10-årsjubileumsnummer om livets mångfald och mänsklig samhörighet. Samtal om hur vi kan upptäcka oss själva i ljuset av det "främmande". (25:-/ex.)
ex av 2013/2 - Att hitta hem. 10-årsjubiléet fortsätter. Samtal om att finna sitt sammanhang och sin betydelse i arbetslivet och att söka sina rötter såsom född i en annan kultur. (25:-/ex.)
ex av 2014/1 - Samtal om döden. Samtal om synen på döden och döendet med gestaltutövare som har förankring i den palliativa vården. (25:-/ex.)
ex av 2014/2 - Människor emellan. Samtal om Gestalts bidrag till samhällsutveckling, via Goda samtal, meningsfulla möten och hanterandet av komplexitet. (25:-/ex.)
ex av nr 25, 2015 - Hot, chock, trauma. Samtal om att integrera Somatic Experiencing och Trauma Release Excercises med Gestalt. (25:-/ex.)
ex av nr 26, 2015 - Leva medvetet – tillsammans. Artiklar om hur vi både hänger ihop och är separata. (25:-/ex.)
ex av nr 27, 2016 - Integration, där Annalena Ståhl och Lars Berg för en dialog kring vad vi menar med integration; både inom oss och kulturellt. (25:-/ex.)


 
 

© Lars Berg Egenart 2007-17